iPhone Battery Health се оказа безсмислен

iPhone Battery Health се оказа безсмислен

С появата на iOS 11.3 през 2018-та, Apple добави функцията Battery Health, която показва текущата изправност на батерията. Тя бе добавена след широко обществено недоволство, свързано с умишленото забавяне на телефоните iPhone с износена батерия, за да се предотврати спонтанно рестартиране или изключване на телефона.

Battery Health се считаше за показател на това колко дълго може да се използва един iPhone без да се нуждае от смяна на батерия, но след подробен преглед на процеса, чрез който Apple анализира текущото състояние на батерията се установи, че функцията Battery Health е безсмислена и дори лъжовна, тъй като не определя действителния капацитет на батерията.

Известен факт е, че не всички батерии имат еднакъв капацитет. Накратко обяснено, поради протичащите химични процеси по време на генерирането на енергия, батериите осигуряват различен капацитет на отделните потребители. Вместо да вземе предвид вариациатя обаче, Apple използва номиналния капацитет, за да изчисли техния процент на здраве и точно тук възниква конфликта.

По наши наблюдения, Battery Health е подвеждащ показател, особено при по-старите модели, тъй като не взима предвид начина на експлоатация на самата батерия, като в чести случаи се наблюдават някои от следните несъответствия:

Може да се каже, че при това положение най-добрия показател дали батерията на телефона Ви е износена си остава самото потребителско изживяване и наблюдението върху това, с колко намаля времето на работана телефона, преди зарядат в батерията да се изчерпи.

Ако имате нужда от подмяна, то в сервиза на MLgroup можете да се възползвате от смяна на батерия на iPhone, с гаранция за качество и достъпна цена. Ние можем да предложим и подмяна със запазване на функцията Battery Health, която обичайно спира да е активна след смяна на батерия при модели по-нови от iPhone X.