Вход / Регистрация

Вход

Регистрирай се

Създайте своя акаунт сега

Регистрирайте се от тук

Защо да се регистрирам

  • Speed your way through checkout
  • Track your orders easily
  • Keep a record of all your purchases

MLgroup е фирма с дългогодишен опит в областта
на мобилните телефони и аксесоари, периода на своето съществуване израства като фирма и предоставя широк обхват от услуги.

Групата MLgroup разполага със собствено стандартно и
специализирано оборудване с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, за успешното изпълнение на поетите ангажименти.
Усилията на фирмата са насочени към технологично обновяване, експлоатационна точност, коректност и отговорност.