Проверка по IMEI

Проверка по IMEI на Samsung

Проверката по IMEI - info instant

GSX пълна проверка по IMEI/instant

Проверка по IMEI за Blacklist status / instant

Проверка по IMEI за iCloud ON/OFF - find my iphone

Проверка по IMEI - sim lock - locked/unlocked

Проверка по IMEI за iCloud - Clean/Lost - instant

MLgroup е фирма с дългогодишен опит в областта
на мобилните телефони и аксесоари, периода на своето съществуване израства като фирма и предоставя широк обхват от услуги.

Групата MLgroup разполага със собствено стандартно и
специализирано оборудване с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, за успешното изпълнение на поетите ангажименти.
Усилията на фирмата са насочени към технологично обновяване, експлоатационна точност, коректност и отговорност.