Apple няма да ремонтира обявен за изгубен или откраднат iPhone

Apple няма да ремонтира обявен за изгубен или откраднат iPhone

От базата данни на GSMA Device Registry, оторизираните сервизи на Apple ще получават информация за това дали iPhone постъпил за сервиз е обявен за изгубен или откраднат. Информацията за това идва от MacRumors, а в случай че във вътрешната система MobileGenius или GSX има получени такива данни, то телефонът ще бъде отказан от офисицланият сервиз, а идеята е да се ограничи броят на откраднатите телефони, постъпващи за гаранционно обслужване.

В системата на GSMA Device Registry всеки потребител ще има възможност да обяви своето устройство като липсващо, изгубено или откраднато, ограничавайки възможостта то да постъпи за ремонт в официален сервиз.